Session

 

I vårt möte speglar jag dina olika facetter av mörker och ljus och ger dig utrymme att uppleva det allra mest unika med att vara du; din genialitet. Jag bjuder in dig till ett "rum" där jag, med extraordinär klarhet och djup sensitivitet, belyser allt som kan hjälpa dig att uppleva dig själv på riktigt. Det tar dig till rötterna av den du verkligen är och inspirera dig att börja skapa ditt liv därifrån.

Från en session med mig får du med dig en djupare kontakt med vem du är, tydlighet om vart du befinner dig och klarhet om vilka steg som är mest harmoniska för dig att ta jus nu.

För mer information och bokning kontakta mig på

 

 

Paket

 

Ett paket består av 6 eller 10 "Plug in..."-sessioner och ger dig en kontinuerlig uppdatering på vart du är och vilka möjligheter alla nya steg i  vardagen öppnar för. Varje session är fristående och ger även...

  • ett bra sätt att hålla dig själv på spåret.
  • en lägre kostnad per session än för enstaka sessioner.

Denna konrinuerliga spegling av dig själv och vart du befinner dig ger också över tid en självklarare kontakt med din levande potenial, en större balans i livets upp och nedgångar och en djupare harmoni i dina realtioner.  

För mer info och bokning kontakta mig på

 

 

Plug in process

 

 

Obs; översättning kommer inom kort.

When you do a Living potential process you sign up for multiple sessions in a row with a focus. This gives you an opportunity to care for a phase/situation/circumstance in your life that you want to follow up and shed extra clarity and light on. We choose focus and frequency according to your needs.

You will receive

  • Guidance and support throughout the whole process
  • Tasks and homework to immerse yourself in between sessions
  • A clear overview of it all through a shared online documen

Through a deepening experience of the radical life perspective of ”Plug into your potential” you will also naturally receive a connection to and relaxation with your personal blueprint, a more and more intimate and real experience of your unique expression of self and a very clear, concrete picture of the specific steps you need to take.

A process consists of either 6 or 10 sessions and we meet up on Skype

For more information and booking – contact me on

 


Plug in program
 

I en fullständigt splittrad värld är det nästan omöjligt att skapa en vardag och ett liv som hänger samman. För att inte tala om hur svårt det är att få ihop oss själva under sådana omständigheter. Efter hand lär vi oss leva med stress som om det var normalt och vi kommer längre och längre ifrån det naturligt mänskliga.

När du går in i "Plug in to your potetnial program" kommer du få samla ihop alla bitarna i ditt liv och på det sättet erfara en resa från splittring till hållbar integrering (djup avalappning). Vi börjar innifrån din själ där den naturliga magin finns genom att kontemplera, utforska och defeniera de tre mest fundamentala aspekterna av livet och livskraften; andligheten, sexualiteten och kreativiteten. När vi sedan lägger till mötet mellan mörkret och ljuset inom dig kommer sakta men säkert en tydlig bild av ditt unika blueprint framträda. Det mönster som i grunden format den du är och ditt liv.  

Ju djupare du känner dig själv och upplever alla tre aspekterna av livet kommer du också ogradvis erfara dem som en och samma rörelse - dig själv i det mest naturliga och fria uttrycket av ditt liv. Ingen splittring kvar bara djup avslappning som kommer ur att vara och leva som den unika, magiska människa du är. Det är så din fulla potential kommer till uttryck på riktigt. 

För mer information och bokning kontakta mig på 

 

 

Gene Keys

 

När du gör ett längre, fördjupande arbete med "Plug in to your potetnial" använder jag mig av Gene Keys att komplettera mina psykiska förmågor med. En genialiskt utformad karta som avslöjar massor av detaljer om vem du är och din livsresa. Ett enligt min erfarenhet oöverträffat verktyg när det kommer till autentisk, detaljerad aktivering och levande transformation av de genetiska grundprogrammeringarna i oss som människor. 

Du kan fördjupa dig mer i Gene Keys här (Obs; på enegelska)

I tidningen "Free" finns även en svensk artikel som ger en bra översiktsbeskrivning. Den finns i nummer 4, 2019 är utgivet den 3 juli. Artikeln är skriven av begåvade Agneta Orlå.

 

Back to top